Kategorie
Słownik

▷ Wahać czy wachać?

Pisze się wahać czy wachać?

Sprawdź poprawną pisownię: wahać czy wachać? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: wahać
✗ BŁĘDNIE: wachać
WYJAŚNIENIE: H wymienia się na g na zasadzie: wahaćwaga.
Kategorie
Słownik

W tę i we wtę czy wte i wewte?

Pisze się w tę i we wtę czy wte i wewte?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to w tę i we wtę czy wte i wewte. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: w tę i we w tę, wte i wewte
✗ BŁĘDNIE: wtę i wewtę
WYJAŚNIENIE: Wyrażenie funkcjonuje w języku polskim w znaczeniu tam i z powrotem.
Kategorie
Słownik

W ogóle czy wogóle?

Pisze się w ogóle czy wogóle?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to w ogóle czy wogóle. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: w ogóle
✗ BŁĘDNIE: wogóle
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikami zapisujemy zawsze rozłącznie (mamy tutaj przyimek w i rzeczownik ogół).
Kategorie
Słownik

W międzyczasie czy wmiedzyczasie?

Pisze się w międzyczasie czy wmiedzyczasie?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to w międzyczasie czy wmiedzyczasie. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: w międzyczasie
✗ BŁĘDNIE: wmiędczyczasie
WYJAŚNIENIE: Przyimki z rzeczownikami zawsze piszemy rozdzielnie.
Kategorie
Słownik

W końcu czy wkońcu?

Pisze się w końcu czy wkońcu?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to w końcu czy wkońcu. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: w końcu
✗ BŁĘDNIE: wkońcu
Kategorie
Słownik

▷ Wgłąb czy w głąb?

Pisze się wgłąb czy w głąb?

Sprawdź poprawną pisownię: wgłąb czy w głąb? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: w głąb
✗ BŁĘDNIE: wgłąb, w głomb, wgłomb
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikami zapisujemy zawsze rozłącznie (w tym przypadku mamy przyimek w i rzeczownik głąb).
Kategorie
Słownik

▷ Wizawi czy vis-à-vis?

Pisze się wizawi czy vis-à-vis?

Sprawdź poprawną pisownię: wizawi czy vis-à-vis? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: vis-à-vis
✗ BŁĘDNIE: wizawi
WYJAŚNIENIE: Vis-à-vis to wyrażenie pochodzące z języka francuskiego, używane w znaczeniu twarzą w twarz lub naprzeciwko.
Kategorie
Słownik

Uczknąć czy uszczknąć?

Pisze się uczknąć czy uszczknąć?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to uczknąć czy uszczknąć. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: uszczknąć
✗ BŁĘDNIE: uczknąć, uszknąć
Kategorie
Słownik

Tymże czy tym że?

Pisze się tymże czy tym że?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to tymże czy tym że. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: tymże
✗ BŁĘDNIE: tym że
Kategorie
Słownik

Tymczasem czy tym czasem?

Pisze się tymczasem czy tym czasem?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to tymczasem czy tym czasem. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: tymczasem
✗ BŁĘDNIE: tym czasem
WYJAŚNIENIE: Jest to wyrażenie scalone w zrost, w związku z czym obowiązuje pisownia przyjęta.