Kategorie
Słownik

▷ Żaden czy rzaden?

Pisze się żaden czy rzaden?

Sprawdź poprawną pisownię: żaden czy rzaden? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: żaden
✗ BŁĘDNIE: rzaden
WYJAŚNIENIE: Pisownia przez ż jest uznawana za przyjętą, (czyli nie wynika z żadnej konkretnej reguły), dlatego też należy ją zapamiętać.
Kategorie
Słownik

Zza czy z za?

Pisze się zza czy z za?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to zza czy z za. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: zza
✗ BŁĘDNIE: z za
Kategorie
Słownik

Zresztą czy z resztą?

Pisze się zresztą czy z resztą?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to zresztą czy z resztą. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: zresztą
✗ BŁĘDNIE: z resztą, zresztom, z resztom
WYJAŚNIENIE: Zapis łączny tego zrostu uznajemy za przyjęta, dlatego należy go po prostu zapamiętać. UWAGA: Mówiąc o reszcie, czyli o części dopełniającej całość zawsze stosujemy zapis rozłączny.
Kategorie
Słownik

Znikąd czy z nikąd?

Pisze się znikąd czy z nikąd?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to znikąd czy z nikąd. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: znikąd
✗ BŁĘDNIE: z nikąd
Kategorie
Słownik

▷ Znaleźć czy znaleść?

Pisze się znaleźć czy znaleść?

Sprawdź poprawną pisownię: znaleźć czy znaleść? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: znaleźć
✗ BŁĘDNIE: znaleść
WYJAŚNIENIE: Z uwagi na to, że temat kończy się literą z, bezokolicznik należy zapisać z użyciem końcówki -źć.
Kategorie
Słownik

▷ Zhańbić czy shańbić

Pisze się zhańbić czy shańbić?

Sprawdź poprawną pisownię: zhańbić czy shańbić? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: zhańbić
✗ BŁĘDNIE: shańbić
Kategorie
Słownik

Zagranica czy za granica?

Pisze się zagranica czy za granica?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to zagranica czy za granica. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: zagranica
✗ BŁĘDNIE: za granica
Kategorie
Słownik

Za granicę czy zagranicę?

Pisze się za granicę czy zagranicę?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to za granicę czy zagranicę. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: za granicę
✗ BŁĘDNIE: zagranicę
UWAGA: Ale używamy formy z zagranicy i wyłącznie w nielicznych sytuacjach zza granicy.
Kategorie
Słownik

Za granicą czy zagranicą?

Pisze się za granicą czy zagranicą?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to za granicą czy zagranicą. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: za granicą
✗ BŁĘDNIE: zagranicą
UWAGA: Ale piszemy z zagranicy i wyłącznie w nielicznych przypadkach używamy formy zapisu zza granicy.
Kategorie
Słownik

Z zagranicy czy zzagranicy?

Pisze się z zagranicy czy zzagranicy?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to z zagranicy czy zzagranicy. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: z zagranicy
✗ BŁĘDNIE: zzagranicy, zza granicy
WYJAŚNIENIE: Przyimki z rzeczownikami zawsze zapisujemy rozdzielnie. UWAGA: Ale piszemy za granicą i za granicę. Co więcej, jeśli mamy na myśli nie pobyt w innym kraju, a samo przekroczenie linii granicznej, to w takiej sytuacji pisownia zza granicy także również prawidłowa.