Kategorie
Słownik

Biznes plan czy biznesplan?

Pisze się biznes plan czy biznesplan?

✓ POPRAWNIE: biznesplan
✗ BŁĘDNIE: biznes plan
Kategorie
Słownik

Beze mnie czy bezemnie?

Pisze się beze mnie czy bezemnie?

✓ POPRAWNIE: beze mnie
✗ BŁĘDNIE: bezemnie
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z zaimkami piszemy zawsze rozłącznie (przyimek beze + zaimek mnie).
Kategorie
Słownik

Aquapark czy aqua park?

Pisze się aquapark czy aqua park?

✓ POPRAWNIE: aquapark
✗ BŁĘDNIE: aqua park, akwa park
WYJAŚNIENIE: Spolszczona pisownia i wymowa w formie akwapark również są dopuszczalne w języku polskim.
Kategorie
Słownik

▷ Apropo czy a propo?

Pisze się apropo czy a propo?

✓ POPRAWNIE: à propos, a propos
✗ BŁĘDNIE: apropos, a propo, apropo, a pro po
WYJAŚNIENIE: à propos to francuskie wyrażenie, które używane jest w znaczeniu przy okazji lub w związku z tematem. Ponieważ w polskim alfabecie nie występuje akcentowane à poprawne będzie napisanie po prostu a.
Kategorie
Słownik

Aczkolwiek czy acz kolwiek?

Pisze się aczkolwiek czy acz kolwiek?

✓ POPRAWNIE: aczkolwiek
✗ BŁĘDNIE: acz kolwiek
Kategorie
Słownik

Bungee

Jak się pisze bungee?

✓ POPRAWNIE: bungee
✗ BŁĘDNIE: bandżi
Kategorie
Słownik

Bransoletka czy branzoletka?

Pisze się bransoletka czy branzoletka?

✓ POPRAWNIE: bransoletka
✗ BŁĘDNIE: branzoletka