Pisze się biznes plan czy biznesplan?

✓ POPRAWNIE: biznesplan
✗ BŁĘDNIE: biznes plan