Pisze się aczkolwiek czy acz kolwiek?

✓ POPRAWNIE: aczkolwiek
✗ BŁĘDNIE: acz kolwiek