Kategorie
Słownik

▷ Apropo czy a propo?

Pisze się apropo czy a propo?

✓ POPRAWNIE: à propos, a propos
✗ BŁĘDNIE: apropos, a propo, apropo, a pro po
WYJAŚNIENIE: à propos to francuskie wyrażenie, które używane jest w znaczeniu przy okazji lub w związku z tematem. Ponieważ w polskim alfabecie nie występuje akcentowane à poprawne będzie napisanie po prostu a.