Kategorie
Słownik

▷ Znaleźć czy znaleść?

Pisze się znaleźć czy znaleść?

Sprawdź poprawną pisownię: znaleźć czy znaleść? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: znaleźć
✗ BŁĘDNIE: znaleść
WYJAŚNIENIE: Z uwagi na to, że temat kończy się literą z, bezokolicznik należy zapisać z użyciem końcówki -źć.