Kategorie
Słownik

▷ Spowrotem czy z powrotem?

Pisze się spowrotem czy z powrotem?

Sprawdź poprawną pisownię: spowrotem czy z powrotem? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: z powrotem
✗ BŁĘDNIE: zpowrotem, spowrotem
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikami zapisujemy zawsze rozłącznie (mamy tutaj przyimek z oraz rzeczownik powrót).
Kategorie
Słownik

▷ Z kolei czy z koleji?

Pisze się z kolei czy z koleji?

Sprawdź poprawną pisownię: z kolei czy z koleji? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: z kolei
✗ BŁĘDNIE: z koleji, skolei
Kategorie
Słownik

Yeti czy jeti?

Pisze się yeti czy jeti?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to yeti czy jeti. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: yeti
✗ BŁĘDNIE: jeti
Kategorie
Słownik

Wziąść czy wziąć?

Pisze się wziąść czy wziąć?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to wziąść czy wziąć. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wziąć
✗ BŁĘDNIE: wziąść
Kategorie
Słownik

Wskutek czy skutek?

Pisze się wskutek czy skutek?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to wskutek czy skutek. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wskutek
✗ BŁĘDNIE: w skutek
UWAGA: Inne podobne wyrażenie o takim samym znaczeniu, to znaczy na skutek zapisujemy zawsze osobno.
Kategorie
Słownik

Wskutek czy skutek?

Pisze się wskutek czy skutek?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to wskutek czy skutek. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wskutek
✗ BŁĘDNIE: w skutek
UWAGA: Inne podobne wyrażenie o takim samym znaczeniu, czyli na skutek zawsze zapisujemy osobno.
Kategorie
Słownik

▷ W prawdzie czy wprawdzie?

Pisze się w prawdzie czy wprawdzie?

Sprawdź poprawną pisownię: w prawdzie czy wprawdzie? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: wprawdzie
✗ BŁĘDNIE: w prawdzie
Kategorie
Słownik

Wokoło czy w około?

Pisze się wokoło czy w około?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to wokoło czy w około. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wokoło
✗ BŁĘDNIE: w około
Kategorie
Słownik

W niebo głosy czy wniebogłosy?

Pisze się w niebo głosy czy wniebogłosy?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to w niebo głosy czy wniebogłosy. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wniebogłosy
✗ BŁĘDNIE: w niebo głosy, wniebo głosy
Kategorie
Słownik

Wajcha czy wajha?

Pisze się wajcha czy wajha?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to wajcha czy wajha. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: wajcha
✗ BŁĘDNIE: wajha