Kategorie
Słownik

Z zagranicy czy zzagranicy?

Pisze się z zagranicy czy zzagranicy?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to z zagranicy czy zzagranicy. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: z zagranicy
✗ BŁĘDNIE: zzagranicy, zza granicy
WYJAŚNIENIE: Przyimki z rzeczownikami zawsze zapisujemy rozdzielnie. UWAGA: Ale piszemy za granicą i za granicę. Co więcej, jeśli mamy na myśli nie pobyt w innym kraju, a samo przekroczenie linii granicznej, to w takiej sytuacji pisownia zza granicy także również prawidłowa.