Kategorie
Słownik

Byłoby czy było by?

Pisze się byłoby czy było by?

✓ POPRAWNIE: byłoby
✗ BŁĘDNIE: było by
WYJAŚNIENIE: Cząstkę -by z osobowymi formami czasownika zapisujemy zawsze razem. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli cząstka by znajduje przed czasownikiem, stanowi ona wówczas odrębny wyraz.