Kategorie
Słownik

▷ Co najmniej czy conajmniej?

Pisze się co najmniej czy conajmniej?

Sprawdź poprawną pisownię: co najmniej czy conajmniej? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: co najmniej
✗ BŁĘDNIE: conajmniej
WYJAŚNIENIE: Zwrot ten, będący połączeniem partykuły wzmacniającej co i przysłówka najmniej, zapisujemy zawsze osobno. UWAGA: Inne podobne, synonimiczne (również oznaczające nie mniej niż wyrażenie – przynajmniej) piszemy zawsze łącznie!