Kategorie
Słownik

Jakby czy jak by?

Pisze się jakby czy jak by?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to jakby czy jak by. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: jakby
✗ BŁĘDNIE: jak by
WYJAŚNIENIE: Wyrażenie w znaczeniu porównawczym zawsze piszemy razem. UWAGA: Jeżeli jak występuje w znaczeniu w jaki sposób, wtedy zawsze stosujemy pisownię rozłączną.