Kategorie
Słownik

Jakichś czy jakiś?

Pisze się jakichś czy jakiś?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to jakichś czy jakiś. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: jakichś
✗ BŁĘDNIE: jakiś
WYJAŚNIENIE: Pisownię jakichś stosuje się wyłącznie w odniesieniu do bliżej nieokreślonych rzeczy występujących w liczbie mnogiej.