Kategorie
Słownik

▷ Miałoby czy miało by?

Pisze się miałoby czy miało by?

Sprawdź poprawną pisownię: miałoby czy miało by? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: miałoby
✗ BŁĘDNIE: miało by
WYJAŚNIENIE: Cząstkę -by z osobowymi formami czasownika zapisujemy zawsze łącznie. UWAGA: Należy przy tym pamiętać, że jeżeli cząstka by znajduje przed czasownikiem, wówczas stanowi ona odrębny wyraz.