Kategorie
Słownik

Na pewno czy napewno?

Pisze się na pewno czy napewno?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to na pewno czy napewno. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: na pewno
✗ BŁĘDNIE: napewno
WYJAŚNIENIE: Przyimki z rzeczownikami zapisujemy zawsze rozłącznie (w tym konkretnym przypadku: przyimek na oraz rzeczownik pewnie).