Kategorie
Słownik

Naprawdę czy na prawdę?

Pisze się naprawdę czy na prawdę?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to naprawdę czy na prawdę. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: naprawdę
✗ BŁĘDNIE: na prawdę
WYJAŚNIENIE: Zasadniczo wszystkie połączenia przyimkowe zapisujemy zawsze łącznie. W przypadku wyrażenia naprawdę mamy na ogół do czynienia z partykułą podkreślającą prawdziwość komunikatu, która ma na celu jego wzmocnienie i w takim wypadku wyrażenie to piszemy razem. UWAGA: Warto zauważyć, że bardzo rzadkimi przypadkami występowania wyrażenia są zdania, w których słowo prawda związane jest bezpośrednio z kontekstem wypowiedzi i w takich sytuacjach wyrażenie to zapisujemy rozdzielnie.