Kategorie
Słownik

Nawzajem czy na wzajem?

Pisze się nawzajem czy na wzajem?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to nawzajem czy na wzajem. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: nawzajem
✗ BŁĘDNIE: na wzajem
WYJAŚNIENIE: Połączenia przyimkowe zawsze zapisujemy łącznie.