Kategorie
Słownik

▷ Niedawno czy nie dawno?

Pisze się niedawno czy nie dawno?

Sprawdź poprawną pisownię: niedawno czy nie dawno? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: niedawno
✗ BŁĘDNIE: nie dawno
WYJAŚNIENIE: Nie z przysłówkami zawsze zapisujemy łącznie. UWAGA: Wyjątkiem są sytuacje, kiedy oba te wyrazy zostaną rozdzielone innym słowem.