Kategorie
Słownik

▷ Niemało czy nie mało?

Pisze się niemało czy nie mało?

Sprawdź poprawną pisownię: niemało czy nie mało? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: niemało
✗ BŁĘDNIE: nie mało
WYJAŚNIENIE: Nie z przysłówkami w stopniu równym zawsze zapisujemy łącznie.