Kategorie
Słownik

Ponadto czy ponad to?

Pisze się ponadto czy ponad to?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to ponadto czy ponad to. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: ponadto
✗ BŁĘDNIE: ponad to
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe mające charakter zrostów zapisujemy zawsze łącznie. UWAGA: Wyrażenie powinno być zapisane osobno, jeśli wyraz to funkcjonuje w nim jako rzeczownik.