Kategorie
Słownik

Post scriptum czy postscriptum?

Pisze się post scriptum czy postscriptum?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to post scriptum czy postscriptum. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: postscriptum
✗ BŁĘDNIE: post scriptum
WYJAŚNIENIE: Postscriptum to dopisek do listu lub artykułu, umieszczony na jego końcu, już pod samym podpisem autora. UWAGA: Dopuszczalne są różne formy tego skrótu: PS, PS., PS:, P.S., P.S.:, z wyłączeniem ps. stanowiącym skrót od pseudonim.