Kategorie
Słownik

Poza tym czy pozatym?

Pisze się poza tym czy pozatym?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to poza tym czy pozatym. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: poza tym
✗ BŁĘDNIE: pozatym, po za tym
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z zaimkami zawsze zapisujemy rozdzielnie (w tym przypadku jest to przyimek poza i zaimek tym).