Kategorie
Słownik

▷ Przede wszystkim czy przedewszystkim?

Pisze się przede wszystkim czy przedewszystkim?

Sprawdź poprawną pisownię: przede wszystkim czy przedewszystkim? ✅ W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń dowiesz się od razu.

✓ POPRAWNIE: przede wszystkim
✗ BŁĘDNIE: przedewszystkim
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z rzeczownikami zawsze zapisujemy oddzielnie (tutaj jest to przyimek przede oraz rzeczownik wszystko).