Kategorie
Słownik

Skąd czy z kąd?

Pisze się skąd czy z kąd?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to skąd czy z kąd. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: skąd
✗ BŁĘDNIE: z kąd, zkąd, skond
WYJAŚNIENIE: Przyimki złożone z samych przyimków zawsze zapisuje się łącznie.