Kategorie
Słownik

Także czy tak że?

Pisze się także czy tak że?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to także czy tak że. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: także
✗ BŁĘDNIE: tak że
WYJAŚNIENIE: Partykułę także oznaczającą również zapisujemy łącznie. UWAGA: w sytuacji kiedy wyrażenie występuje w znaczeniu spójnika, wtedy piszemy je w formie rozdzielnej: tak że.