Kategorie
Słownik

Chandra czy handra?

Pisze się chandra czy handra?

✓ POPRAWNIE: chandra
✗ BŁĘDNIE: handra