Kategorie
Słownik

Chapeau bas

Jak się pisze chapeau bas?

✓ POPRAWNIE: chapeau bas
✗ BŁĘDNIE: szapoba
WYJAŚNIENIE: Chapeau bas to francuski zwrot oznaczający kapelusz z głowy i wyrażający uznanie dla czyjegoś dokonania.