Kategorie
Słownik

De fakto czy de facto?

Pisze się de fakto czy de facto?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to de fakto czy de facto. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: de facto
✗ BŁĘDNIE: de fakto, defakto, defacto
WYJAŚNIENIE: Łacińskie wyrażenie, które w języku polskim oznacza: w rzeczywistości, jest używane w celu wzmocnienia znaczenia zdania.