Kategorie
Słownik

Deja vu

Jak się pisze deja vu?

Sprawdź tutaj poprawną pisownię deja vu. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: deja vu
✗ BŁĘDNIE: deżawi, de ża wi
WYJAŚNIENIE: Deja vu to francuskie wyrażenie oznaczające już widziane i określające odczucie, że jakieś zdarzenie lub sytuacja miały już miejsce w przeszłości.