Kategorie
Słownik

Na razie czy narazie?

Pisze się na razie czy narazie?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to na razie czy narazie. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: na razie
✗ BŁĘDNIE: narazie
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z liczebnikami zapisujemy zawsze rozdzielnie (w tym konkretnym przypadku jest to przyimek na i liczebnik raz).