Kategorie
Słownik

Na wpół czy nawpół?

Pisze się na wpół czy nawpół?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to na wpół czy nawpół. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: na wpół
✗ BŁĘDNIE: nawpół
UWAGA: Samo wyrażenie bez przyimka na w przypadku niektórych znaczeń zapisujemy rozdzielnie, na przykład: w pół.