Kategorie
Słownik

Od razu czy odrazu?

Pisze się od razu czy odrazu?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to od razu czy odrazu. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: od razu
✗ BŁĘDNIE: odrazu
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z liczebnikami zapisujemy rozłącznie (w tym wypadku jest to przyimek od i liczebnik raz).