Kategorie
Słownik

Ode mnie czy odemnie?

Pisze się ode mnie czy odemnie?

Sprawdź tutaj, czy poprawna pisownia to ode mnie czy odemnie. W słowniku z pisownią trudnych słów i wyrażeń odpowiedź uzyskasz od razu.

✓ POPRAWNIE: ode mnie
✗ BŁĘDNIE: odemnie
WYJAŚNIENIE: Wyrażenia przyimkowe z zaimkami zawsze zapisujemy osobno (w tym przypadku mamy do czynienia z przyimkiem ode i zaimkiem mnie).